Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
Hatályba lépés: 2018. május

A Dual P Systems Bt. (továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Dual P Systems Bt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő a regisztrált Felhasználóknak a Webáruházban kezelt személyes adatait, a Felhasználó beleegyezése nélkül harmadik személynek nem adja át (kivételt képeznek ez alól jelen adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt adatkezelők). A Dual P Systems Bt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

1.    Adatkezelő adatai

Cégnév: Dual P Systems Bt.
Székhely:   4029 Debrecen, Szappanos utca 3. fszt. 1.
Cégjegyzékszám:      09-06-012168
Bejegyző bíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Adószám:    21535882-2-09
Telefonszám:   +36205477999
E-mail:    info@macskapolc.hu

 

2.    Kezelt személyes adatok köre

A Dual P Systems Bt. csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A regisztrált Felhasználók által a regisztráció során és a megrendelés teljesítéséhez megadott elengedhetetlen adatok:
-    Név (családi- és keresztnév)
-    Email cím
-    Jelszó
-    Számlázási cím
-    Szállítási cím
-    Telefonszám

3.    Az adatkezelés célja és időtartama

A Dual P Systems Bt. online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált Felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében.
A Felhasználó bármikor kezdeményezheti személyes adatainak törlését felhasználói fiókjában, az info@mesesjatekok.hu emailcímre küldött elektronikus levélben vagy a székhelyünkre: 4029 Debrecen, Szappanos utca 3. fszt. 1. megküldött levél útján. Ezt követően a Felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a már teljesült megrendelések adatait, a számviteli és adójogszabályok értelmében 8 évig nem áll módunkban törölni a felhasználói fiók törlése ellenére sem.

4.    Az adatkezelés jogalapja

A Dual P Systems Bt. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. A Felhasználó regisztrációnál valamint a megrendelés elküldésénél a megfelelő négyzet bepipálásával kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Felhívjuk a Dual P Systems Bt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
-    2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
-    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
-    2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
-    2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
-    2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
-    2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

5.    Látogatói adatkezelés a honlapon

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a Felhasználó számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A cookie-k önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat.

A sütik feladata

-    információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
-    megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
-    megkönnyítik a weboldal használatát;
-    minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az Adarkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Az Ön hozzájárulása

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. Hogyha nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljes körűen működni.

Milyen cookie-kat használunk és miért?
-    Cookie neve: ci_session
Cookie elhelyezője: Honlapunk
Cookie célja: Az Ön egyedi session cookie-jának azonosításához szükséges weboldalunkon.
Cookie lejárata: böngésző bezárásakor
-    Cookie neve: eucookielaw
Cookie elhelyezője: Honlapunk
Cookie célja: Ebben tároljuk, hogy az adott számítógépről érkező látogató elfogadta-e a Cookie szabályzatunkat.
Cookie lejárata: 10 év
-    Cookie neve: __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmv, __utmz
Cookie elhelyezője: Google Analytics
Cookie célja: A fenti sütik információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a portált. Minden információ (böngésző használat, új látogatók száma, stb.) névtelenül kerül összegyűjtésre és elküldésre a google analytics szerverre azzal a céllal, hogy javítani tudjunk a weboldal által nyújtott szolgáltatásokon.
Google Analytics Cookiek használata honlapokon | Google Analytics Adatvédelmi áttekintés

További információk a cookie-król

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresse fel az alábbi weboldalakat:
-    További információ a Cookiekről általában, illetve a Cookie-k használatáról és azok törléséről, blokkolásáról
-    További információ a Google Analytics által használt cookiek-ról és azok törléséről, blokkolásáról
-    http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe

6.    Az adatokat megismerők köre

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás)  biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Cégnév: Dual P Systems Bt.
Székhely: 4029 Debrecen, Szappanos utca 3.
Cégjegyzékszám:  09-06-012168
Adószám: 21535882-2-09
E-mail cím:  info@dualp.hu

Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.

GLS Futárszolgálat

Cégnév: GLS General Logistic Sytems Kft.
Székhely: 2352 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Cégjegyzékszám:  13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
E-mail cím:  info@gls-hungary.com

7.    Online fizetés

Adatkezelő kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakció teljesítéséhez szükséges személyes adatot nem továbbít az online fizetési felületet biztosító szolgáltató részére. Kijelenti továbbá, hogy a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá.

8.    Érintett jogai

Az adatkezelő a Felhasználó kérésére köteles tájékoztatást adni személyes adatainak kezeléséről, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtását követő egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
A Felhasználó kérheti a Dual P Systems Bt. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését, törlését vagy korlátozását.
Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a regisztrált Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált Felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

9.    Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:
a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
 Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

10.    Jogérvényesítés lehetősége

Ha a regisztrált Felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +3613911400
Fax: +3613911410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu